Agenda

15:00 - 15:30
Jurata Grzymałowska - organizatorka - powitanie, przedstawienie prelegentek
15:30 - 16:10
Moc odwagi
16:10 - 16:15
Przerwa
16:15 - 16:55
Moc działania, moc równowagi
16:55 - 17:35
Moc niezwykłej codzienności
17:35 - 17:40
Przerwa
17:40 - 18:20
Moc życiowej rewolucji
18:20 - 19:00
O mocy i sensie życia
19:00 - 19:05
Przerwa
19:05 - 19:35
Moc zdrowia
19:35
Spotkanie z Gwiazdą. Moc dobrego życia

Grafika: www.romejko.art

Grafika: www.romejko.art