Grupa DDA/DDD

Grupa terapeutyczną DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) ONLINE

Jest to grupa dla wszystkich osób, które pochodzą z rodzin, gdzie centralnym problemem był alkohol, przemoc, oziębłość emocjonalna.

CELEM terapii jest poradzenie sobie z doświadczeniami z przeszłości, uporządkowanie obecnego życia i odzyskanie zdrowia psychicznego.

Podczas terapii w grupie będziesz mógł:

Przepracować doświadczenia z dzieciństwa (rozpoznać doznane krzywdy i niezaspokojone potrzeby, uporządkować relacje ze znaczącymi osobami z dzieciństwa, rozpoznać wzorce rodzinne, zrozumieć swoje doświadczenia z pozycji osoby dorosłej)

Zmienić stosunek do siebie (zmienić destrukcyjne przekonania dotyczące samego siebie, lepiej i głębiej zrozumieć swoje uczucia, potrzeby, zachowania, sposób myślenia o sobie i o innych)

Uporządkować dotychczasowe życie (nauczyć się nowego, satysfakcjonującego kontaktowania się z ludźmi, tworzenia i funkcjonowania w trwałych bliskich związkach, ustalić nowe cele życiowe, rozpocząć rozwiązywanie aktualnych problemów)

Spotkania odbędą się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 19.00-21.30 (od października 2020 do marca 2021).

Grupa będzie miała charakter zamknięty (po rozpoczęciu grupy nie będzie możliwości dołączenia do grupy). Liczba członków nie będzie większa niż 8 osób.

Koszt: 400 zł, 4 spotkania w miesiącu po 2,5h płatna z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Przed zapisaniem do grupy należy odbyć płatną konsultację u psychoterapeuty Juraty Grzymałowskiej (100 zł / 50 min.). Zapisy pod numerem: 0048607073987.

W przypadku kiedy nie będzie potwierdzonych 5 uczestników termin rozpoczęcia grupy może zostać przesunięty lub grupa odwołana.

Prowadzący:

Jurata Grzymałowska: certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra (nr 26/T/2017). Dyplomowany psychoterapeuta Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Piotr Buciński – dyplomowany psychoterapeuta Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Intra w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Specjalista z zakresu interwencji kryzysowej, stresu pourazowego,
zachowań suicoidalnych, uzależnienia behawioralnego i od substancji psychoaktywnych.