Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że decyzją organizatorki konferencje dochód z konferncji będzie przeznaczony na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz na wsparcie stowarzyszenia Polki w Berlinie

Grafika: www.romejko.art

Stowarzyszenie Polki w Berlinie to polskojęzyczna grupa kobiet z Berlina, wspierająca integrację migrantek z Polski oraz ich dążenie do sukcesów zawodowych i osobistych. Oferuje im możliwość rozwoju i pomaga poszerzać ich wiedzę poprzez szkolenia, spotkania, konferencje i debaty, wydarzenia rodzinne oraz networkowe. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja kobiet oraz zachęcanie ich do działania na rzecz integracji międzykulturowej.

Inicjatywy tworzone są w odpowiedzi na zgłaszane problemy jak np.:

  • brak wiedzy, jak świadomie pokierować swoją drogą zawodową w Niemczech

oraz jak korzystać z pomocy socjalnej i jakie są możliwe ośrodki wspierające,

  • problemy społeczno- rodzinne (przemoc w rodzinie, szkolnictwo w Niemczech, funkcjonowanie urzędów, role urzędników itd.),

  • informowanie o życiu i możliwościach konsumpcyjnych w Niemczech,

  • informowanie o możliwościach korzystania z opieki zdrowotnej, prawach i obowiązkach.

Wszelkie darowizny proszę o wpłaty na konto stowarzyszenia z opisem,

darowizna„:

Polki w Berlinie
IBAN : DE96 1005 0000 0190 3144 60
BIC : BELADEBEXXX
(Berliner Sparkasse)